Fase 1

Mensen die middelen gebruiken zoals alcohol, drugs of seks, zijn zich er niet altijd van bewust hoe vaak en in welke mate zij gebruiken. Vaak is er sprake van een bepaald patroon. Door de week hebben zij bijvoorbeeld een ander gebruikerspatroon dan in het weekend. Of ’s avonds gebruiken ze meer dan ’s ochtends. Het is de bedoeling dat je de komende tijd nadenkt over wanneer je toegeeft aan je seksuele gevoelens of op zoek bent naar seksuele prikkels.

Opdracht

Beschrijf hieronder in hoeverre je bezig bent met seks gedurende de gehele dag. Begin met een beschrijving van een ‘doorsnee’-dag, een dag die het best als voorbeeld kan dienen voor je seksuele gedragspatroon. We beginnen met de ochtend. Beschrijf in hoeverre je op zoek bent naar seksuele prikkels of eraan toegeeft vanaf de tijd dat je wakker wordt tot ongeveer twaalf uur. Vervolgens de middag vanaf twaalf uur tot ongeveer zes uur ’s avonds. Beschrijf ten slotte je seksuele gedrag vanaf ongeveer zes uur ’s avonds tot je ’s avonds naar bed gaat (en daarna). Probeer dit een week lang - elke dag - bij te houden.

Dag 1

Hoe ging het vandaag, verdeeld over de ochtend, middag en avond.

ochtend
middag
avond

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7