Fase 2

Veel mensen hebben baat bij het doen van ‘zelfbeoordeling’. Door na te denken over de manier waarop seks je leven beïnvloedt, vergroot je je zelfkennis en kun je inschatten of je seksuele gedrag een probleem vormt. Een goed middel hiervoor is een screeningstest. 

Opdracht

Beantwoord de volgende vragen om inzicht te krijgen in je seksuele gedrag van het afgelopen jaar. Hieronder wordt verstaan alle seksuele gedachten, fantasieën en handelingen die erop zijn gericht om in een roes te raken of je goed te voelen. Vul op basis van je ervaring in de afgelopen twaalf maanden elke vraag in met ja of nee.

Is het de laatste 12 maanden voorgekomen dat:

*
*
*
*
*
*
*
*
*