Fase 6 - voor- en nadelen

Wanneer je nadenkt over gedrag of over het nemen van een beslissing, kan het zinvol zijn de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wanneer je er bijvoorbeeld over denkt om een hond te nemen, dan denk je niet alleen na over het feit dat een hond gezelschap biedt en je huis bewaakt (voordelen) maar ook dat hondenvoer en het bezoeken van een dierenarts geld kost (nadelen) en dat je een hond regelmatig moet uitlaten en dus tijd in beslag neemt (nadeel).

Niet alle voor- en nadelen wegen even zwaar. Om tot een goede afweging te komen, kan het helpen om naast het benoemen van de voor- en nadelen, hier ook een gewicht aan toe te kennen. Misschien weegt het plezier dat je beleeft aan het gezelschap van een hond voor jou veel zwaarder dan de kosten die je maakt aan hondenvoer of dierenarts.

Opdracht

Het is de bedoeling dat je na gaat denken over de voor- en nadelen van je seksuele gedrag door het invullen van onderstaande tabel. De eerste stap is het benoemen van de voor- en nadelen van het zoeken naar seksuele prikkels of het toegeven hieraan. Een voordeel zou kunnen zijn dat je er door ontspant of dat je je even niet meer eenzaam voelt. Een nadeel zou kunnen zijn dat je je na afloop schaamt of dat je de relatie met je partner beschadigt. 

De tweede stap is aangeven hoe zwaar elk voor- en nadeel voor jou weegt. Vul bij elk voor- en nadeel in hoe belangrijk dit is voor jou. Probeer over elk afzonderlijk punt na te denken en vraag je af: 'Hoe belangrijk is dit punt voor mij wanneer ik een beslissing moet nemen over mijn seksuele gedrag?' Zet vervolgens een cijfer achter elk punt.  

1= een beetje belangrijk
2= best belangrijk
3= erg belangrijk
4= heel erg belangrijk

Bijvoorbeeld: Je merkt dat het kijken van porno invloed heeft op de manier waarop je naar je partner kijkt. Je voelt je hier schuldig over. Je vult dan onder het kopje nadeel 'verkeerd beeld partner' in en als gewicht het cijfer 3 (erg belangrijk). Je vindt dat dit punt zwaar zou moeten wegen bij het nemen van beslissingen over je seksuele gedrag.

Voordelen

Nadelen