Fase 5

Iedereen heeft dingen in het leven waaraan hij waarde hecht. Voor de één kan dit het gezin zijn of, voor een ander het werk of een goede gezondheid. Soms komt je gedrag niet overeen met de dingen waaraan je waarde hecht. Je merkt bijvoorbeeld dat je seksuele gedrag je relatie met je partner of je relatie met God in gevaar brengt. Misschien herken je dit wel. Het is de bedoeling dat je gaat benoemen wat je belangrijk vindt in je leven en vervolgens gaat bestuderen of je seksuele gedrag hiermee in strijd is.

Opdracht

Noteer hieronder de zaken in je leven waaraan je het meeste waarde hecht, bijvoorbeeld je kinderen, je relatie met God, je partner, je werk, etc. Beschrijf vervolgens, voor elk punt afzonderlijk, de manieren waarop je seksuele gedrag in botsing is gekomen met dat waaraan je waarde hecht. Misschien vind je het heel belangrijk om tijd door te brengen met je gezin of familie, maar merk je dat je dat steeds minder doet omdat je veel tijd besteedt aan het opzoeken van seksuele prikkels.

*
*
Bron: Groepsbehandeling bij middelenmisbruik. M.M. Vaelasquez, e.a. Pag. 99-107.