Afname van zelfvertrouwen en zelfsturing
De verslaving heeft sterke invloed op het zelfvertrouwen. Een seksverslaafde heeft vaak geprobeerd zijn patroon te doorbreken, zonder succes. Dit versterkt het gevoel van falen, waardoor het zelfvertrouwen vermindert. Wanneer de verslaving zich versterkt zal de seksverslaafde steeds sterker overtuigt zijn geen grip op eigen leven te hebben: zelfsturing vermindert.

Schaamte en isolering

Dit leidt tot een patroon van vermijding om het probleem niet te bespreken. De verslaafde doet geen corrigerende ervaringen op om zijn probleem ‘anders’ aan te pakken en hierin steun van anderen te ervaren. De verslaving vermindert het vermogen te onderkennen wat zijn echte behoeften zijn en actief gericht zijn om d.m.v. steun vragen en zelfzorg deze behoeften te vervullen.

Verdoving en vermijdingsgedrag
De verslaafde kan zich door zijn verslaving in een ‘mist’ bevinden, waardoor het realiteitsbesef sterk vermindert is. Hij erkent onderliggende gevoelens van leegte, eenzaamheid, boosheid en angst niet en ontkent de negatieve gevolgen van zijn gedrag.

Het ontvluchten van intimiteit is ook een gevolg van de verslaving. Seksverslaafde heeft de neiging door zijn gedrag (gevoelens van schaamte) steeds meer terug te trekken uit relaties. Seksverslaving uit zich vaak door isolering van de partner en het vermijden van echt contact. Gedrag wordt verzwegen of ontkent voor partner en vrienden . Ook lukt het om het probleem tijdelijk te verbergen, vroeg of laat komt het toch naar buiten.