Een belangrijk kenmerk van seksverslaving is dat de persoon geen controle heeft over zijn gedrag. Hij probeert te stoppen met zijn gedrag, maar dit lukt niet ondanks de hoge risico’s die er aan zijn verbonden.

Definitie van seksverslaving 
Een definitie van seksverslaving is:

‘Seksverslaving is een psychische stoornis waarbij een dermate grote afhankelijkheid bestaat van seksueel prikkelende situaties of beelden dat pogingen los te komen (van het verkrijgen) van deze prikkels veelal leiden tot versterken dan wel instandhouding van het patroon’ (dr. P.A. Heij, psychiater, CHAP 2012)

Vicieuze cirkel
Er is bij een seksverslaving sprake van afhankelijkheid van seksuele prikkels. Ondanks pogingen lukt het niet hiervan los te komen. De sterke negatieve gevoelens die het gedrag oproept zijn vaak aanleiding om opnieuw de kick van seksuele prikkeling op te zoeken. Een vicieuze cirkel is het gevolg.

Herkenbare kenmerken
Om seksverslaving te begrijpen is het belangrijk te weten dat de manier waarop seksverslaving zich ‘uit’ heel verschillend is. Toch zijn er een aantal kenmerken te noemen waar veel seksverslaafden zich in zullen herkennen:

  1. Er is sprake van een vicieuze cirkel
  2. Er is sprake van een ingeslepen patroon
  3. Er is sprake van een automatisme
  4. Seksverslaving gaat vaak samen met andere problemen
  5. Mensen met een seksverslaving ervaren vaak dat hun lichaam behoefte heeft aan ontlading
  6. Seksverslaving ‘helpt’ echte intimiteit te vermijden
  7. Seksueel gedrag werkt bij de verslaafde als zelfmedicatie: het helpt de negatieve gevoelens minder te voelen
  8. In de levensgeschiedenis van de seksverslaafde is er vaak sprake van emotionele verwaarlozing
  9. Onder invloed van schaamte daalt het gevoel van zelfwaarde bij de seksverslaafde.
  10. De seksverslaafde lijkt vaak niet te weten wat hij echt nodig heeft en hoe hij deze behoefte kan vervullen.

Gevolgen voor de verslaafde zelf
Gevolgen voor relaties