Je bent getrouwd. Dan ontdek je dat je partner regelmatig pornosites bekijkt, sekslijnen belt en misschien zelfs een dubbelleven leidt. Dit kan geleidelijk tot je doordringen of inslaan als een bom. In elk geval zet het je leven op z’n kop. Je wordt geconfronteerd met vragen als ‘Houdt mijn partner nog van mij?’, ‘Wat is er mis met mij?’ en ‘Is ons huwelijk nu voorbij?’. En je vraagt je af – vaak heel alleen - hoe het nu verder moet.

Een veilige plaats

De gespreksgroep Re-Connect van CHAP biedt je een veilige omgeving om hardop over die vragen door te denken. Samen met anderen die door eenzelfde proces gaan als jij. Ook zij hebben een partner (of soms ex-partner) met homoseksuele gevoelens of een seksverslaving. De groep komt bij elkaar in Almere (op donderdagen van 15.00 tot 17.00 uur) en bestaat uit maximaal acht personen plus één of twee gespreksleider, een gz-psycholoog en een ervaringsdeskundige. De groep is overigens niet primair een therapiegroep, maar vooral een plek van ontmoeting en herkenning. Diepgang en ontspannen samen-zijn gaan bij de groep hand in hand. Deelnemers geven na afloop meestal aan dat ze beter in staat zijn de problemen met hun partner te hanteren.

Samengevat is het doel van de groep:

  • onderling ontmoeting en bemoediging;
  • het verwerken van pijnlijke ervaringen;
  • samen bidden, voor ieders situatie;
  • beter leren omgaan met je situatie.

Welke onderwerpen bespreken we?

In de groep worden onderwerpen besproken als ‘zelfbeeld’, ‘de relatie met je (ex-)partner’, ‘rouwverwerking’, ‘communicatie’ en ‘seksualiteit’. Al deze gebieden van je leven kunnen op scherp komen te staan als je partner homoseksuele gevoelens heeft of verslaafd is aan porno. Want wat doet dit met jóuw zelfbeeld, welke invloed heeft het op jullie (seksuele) relatie, hoe kun je blijven communiceren met elkaar en waar is God in dit alles? Ter voorbereiding van elke bijeenkomst krijg je van ons telkens wat leesmateriaal over het te bespreken thema. Door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen diepen we de onderwerpen verder uit.

De vorm van de bijeenkomsten

We beginnen de bijeenkomsten met een kopje koffie of thee en soms een warme maaltijd. Na een ontspannen begin is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen en bespreken we één van de onderwerpen.

Privacy

Vanzelfsprekend worden alle persoonlijke gegevens en dat wat er in de groep wordt besproken, vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming van de deelnemer met derden besproken. Om het belang hiervan te onderstrepen ondertekenen alle deelnemers een privacyverklaring. De avonden vinden plaats onder toezicht van een GZ-psycholoog en ervaringsdeskundige.

Kosten

De kosten voor deelname aan de groep bedragen 280 euro, inclusief werkboek, koffie en thee. In totaal zijn er acht bijeenkomsten en een intakegesprek. Als je aanvullend verzekerd bent bij ProLife kun je (een deel van) de kosten vergoed krijgen.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie of om je op te geven, kun je contact met ons opnemen.